dijous, 10 de juny del 2010

Peak Oil i Oil Crash

El 'Peak Oil' és el moment on la producció de petroli arriba al seu màxim, a partir d'aquest moment la producció només pot baixar.

Com ens afecta que la producció de petroli arribi a un màxim?

El sistema econòmic mundial (globalitzat) i la seva evolució positiva es basen en el creixement: del consum, de la producció, de les matèries primeres. Si la producció d'un sector estratègic, com és l'energia, no pot creixer si no que es mante o decreix, es comencen a produir desajustos en tot el sistema. El primer, el que s'anomenen crisis (tothom l'estem patint actualment) el segon, la diferència entre el que podem consumir respecte al que treballem (això és, dit de manera simple, entre els diners que cobrem i el que podem comprar amb aquests diners).

Llavors, l'estancament o decreixement de la producció va més enllà de que la benzina pugi de preu?

Sí. Mirem al nostre voltant. La majoria d'activitats comercials, depenen de l'existència del petroli barat. Perquè per abastir, per exemple, un supermercat, necessitem que els transportistes portin els productes al local, i això es fa amb camions...

Què vol dir petroli barat?

Amb barat vull dir que tingui un gran retorn energètic. És a dir, que per obtenir energia hom n'hagi d'emprar poca. Si cada cop he d'emprar més energia per obtenir-ne, la diferència, és a dir el que guanyo, cada cop serà menor. Això és el que està passant actualment. Aquest fet es fa palès en una caiguda de la inversió en prospecció i explotació de nous camps.

Crisi econòmica o crisi energètica?

La crisi econòmica actual és la conseqüència directa de la crisi energètica. La caiguda de la producció es produeix perque arriba un moment en que l'energia té uns preus que fan que sigui inassumible el creixement, això és el que va passar el 2008. A partir d'aquesta situació de caiguda de producció (o ralentiment en el creixement) es produeix un efecte en cadena que desincentiva la inversió i redueix el consum això acaba per destruir llocs de treball, la resta ja la coneixem.

1 comentari:

Christopher McColl ha dit...

Si pero la meva dubte es quan va a pasar aixó?

Chris